Century Homes
19.07.2024 14:03
Заповядайте в новия ни офис на ул. Рафаел Михайлов №4
 English Български Русский
  
 
» Поставят допълнително 900 улични лампи в община Лясковец
» Започна реконструкция на 3,2 км водопроводи в Павликени
» Нов парк с водно огледало правят във В. Търново
» Важно решение за наследяването на имоти и дългове
» Цяла седмица празници в Горна Оряховица
» Всички новини...
Абонамент за Email новини
Съгласен съм с Политиката за поверителност, Условията за ползване и Общите условия
 
 
» Откритите басейни в Полски Тръмбеш работят, кипи усиленият ремонт на закрития
» Правят електронна партида за всеки имот
» Най-добрият къмпинг в България е край Велико Търново
» Всички новини...


Условия за ползване

Условия за ползване на сайта на “Сенчтъри Хоумс” ООД

Условия за ползване на нашия уебсайт https://ch-eu.com ("Сайта")

Благодаря ви, че посещавате https://ch-eu.com  Използвайки ("Сайта"), вие се съгласявате с Условията за ползване посочени по-долу. Ако не сте съгласни с тези “Условия за ползване”, моля не използвайте този сайт.

Моля, прочетете внимателно изложението преди да продължите да използвате “Сайта”.

Във връзка с предоставяните Услуги “Сентчъри Хоумс” ООД обработва лични данни съгласно Политика за поверителност и защита на личните данни (Privacy Policy) която е неразделна част от тези “Условия

 1. Предмет

1.1. Настоящите условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Сентчъри Хоумс” ООД и “Посетителите” на  https://ch-eu.com (наричан за краткост „Сайта“).

1.2. Чрез достъпа и зареждането на „Сайта“, “Посетителите” се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

1.3. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години

 

2.   Общи положения

1.1. Данни за титуляра - “Сентчъри Хоумс” ООД , гр. Велико Търново, ул. Рафаел Михайлов №4, ет. 2, ЕИК 104687201

1.2  Данни за кореспонденция: 4, Рафаел Михайлов, Велико Търново, 5000, България - +35962652121, +359897964343, info@ch-eu.com, customercare@ch-eu.com

 

3.  Съдържание на сайта

3.1.Целта на “Сайта” е да информира клиентите за разнообразието от недвижими имоти, с които оперира нашия офис, а така също и за допълнителните услуги и промоции, които предлагаме. Условията за ползване се отнасят за всеки “Посетител” на “Сайта”. Съдържанието и функционалността на “Сайта” /включително текстове, графики, лога, изображения, се притежават изключително от “Сентчъри Хоумс” ООД Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от “Сентчъри Хоумс” ООД

3.2.  “Сентчъри Хоумс” ООД предоставя достъп до съдържанието на “Сайта” такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите на  “Сайта” водят до целените от “Посетителите” резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент

3.3. “Сентчъри Хоумс” ООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на “Посетителите”, причинени от съдържащи се в публикуваните на “Сайта” материали.

3.4. Информацията постъпва от Клиентите на “Сентчъри Хоумс” ООД по повод извършваната брокерска дейност при осъществяване на сделки с недвижими имоти  от “Сентчъри Хоумс” ООД

3.5. Информацията на “Сайта” може да бъде неточна или остаряла, визирайки обявените цени и описания на имоти. те могат да бъдат променяни и не пораждат обвързващо предложение за сделка с недвижим имот

3.6. “Сентчъри Хоумс” ООД може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

3.7. Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в база данни от консултантите и администраторите на “Сентчъри Хоумс” ООД

3.8. Цялата информация отнасяща се за недвижимите имоти на “Сайта” се базира на описанията на продавача, които са ни предоставени доброволно и не са част от договор или оферта. Цените на имотите са обект на договор със заинтересувания продавач. Всички посочени разстояния от и до близки градове и села са приблизителни.

 

 

 

 

4. Интелектуална собственост и авторски права

4.1. “CENTURY HOMES” е запазена марка на “Сентчъри Хоумс” ООД. Логото, дизайнът и съдържанието на “Сайта” се контролират от “Сентчъри Хоумс” ООД. Цялото съдържание на “Сайта”, включващо, но не ограничаващо се до текст, изображения, илюстрации, аудио и видео клипове, е защитено чрез авторските права и другите права за интелектуална собственост, които се управляват от Република България.

4.2. Материалите не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, изтегляни, излагани, публикувани или прехвърляни в каквато и да е форма или чрез каквито и да са средства, включително, но не ограничено до електронни, механични, фото копиращи, записващи или други, без предварителното писмено разрешение на “Сентчъри Хоумс” ООД.

4.3. Съдържанието на “Сайта” е предназначено само за лично нетърговско ползване. Без предварителното писмено съгласие на “Сентчъри Хоумс” ООД, всяко модифициране съдържанието на “Сайта” от ваша страна, използване на съдържанието в други сайтове или използването на съдържанието за цел различна от личното нетърговско ползване, нарушава авторските права и е строго забранено. Условия за ползване на нашите услуги

5. Реклама и промоции

5.1. Рекламни и други промоционални материали на трети лица могат да бъдат излагани на “Сайта” само със съгласието на “Сентчъри Хоумс” ООД и с писмен договор между “Сентчъри Хоумс” ООД и тези трети лица.

6. Промяна в съдържанието и  “Условия за ползване” на “Сайта”

6.1.“Сентчъри Хоумс” ООД запазва правото си да променя, актуализира и изтрива цялото съдържание на този уеб-сайт или част от него, включително “Условията за ползване”, без предварително уведомяване на потребителите, като своевременно публикува на “Сайта” изменените “Условия за ползване”, заедно със съобщение до “Посетителите” за извършените промени.

6.2. Посещавайки “Сайта” след направените промени, вие автоматично се съгласявате с тях. Ние препоръчваме, всеки път, когато посещавате сайта да прочетете Условията за ползване преди да продължите с употребата му

6.3. Измененията в настоящите “Условия за ползване” имат действие за всички “Посетители” на “Сайта” от момента на обявяването им от “Сентчъри Хоумс” ООД.

    7. Други

7.1. За неуредените в тези “Условия за ползване” въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

7.2. Настоящите “Условия за ползване” влизат в сила за всички “Посетители” на “Сайта” считано от 25.02.2019

 

Политика за поверителност и защита на личните данни (Privacy Policy) + Политика за използване на “бисквитки” (“Cookie Policy”)

Политика за поверителност и защита на личните данни при използването на този уебсайт https://ch-eu.com

За повече информация, моля прочетете Условията за ползване на този уебсайт /https://ch-eu.com./

 

Благодарим Ви, че посетихте сайта на “Сентчъри Хоумс” ООД!

Посещавайки този сайт https://ch-eu.com , Вие се съгласявате и приемате тези правила и условията за ползването му.

“Сентчъри Хоумс” ООД! като администратор на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защита на личните данни, съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679.или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на посреднически услуги по покупко-продажбата, отдаване и наемане на имоти,  “Сентчъри Хоумс” ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

С прилаганата политика за защита на личните данни “Сентчъри Хоумс” ООД зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните данни както на регистрираните потребители, така и на всеки оставил своите лични данни във формите за запитвания.

Данни за контакт: Дружеството предоставящо Ви услуга чрез този уебсайт https://ch-eu.com в качеството си на администратор на лични данни е “Сентчъри Хоумс” ООД с ЕИК: 104687201 със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново , ул. Рафаел Михайлов №4, ет. 2 представлявано от Калоян Сашев Ганев с email: k.ganev@ch-eu.com i tel. +359897964343

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на Потребителите на Сайта (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване на Сайта.

В случай че не сте съгласни с Политиката, не можете да използвате Сайта.

“Сентчъри Хоумс” ООД като Брокер на недвижими имоти, извършва по занятие търговска дейност, а именно посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, изисква, съхранява и обработва лични данни на Клиенти, желаещи да използват Услуги от “Сентчъри Хоумс” ООД и ползватели на сайта (Потребители/Субекти на данни) за целите на обслужването им.

В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Вие изразявате несъгласие с нашата Политика, които означава, че не можете да използвате Услугите на “Сентчъри Хоумс” ООД

С цел предоставяне на Услугите в сайта https://ch-eu.com  и мобилната версия https://m.ch-eu.com , “Сентчъри Хоумс” ООД с адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. Рафаел Михайлов №4, ет 2,ЕИК 104687201, “Сентчъри Хоумс” ООД съхранява и обработва данни на физически („Субекти на данни“), както и резултатите от това обработване, в съответствие с настоящата Политика.

 1. От кои лица събира, съхранява и обработва  “Сентчъри Хоумс” ООД - “Субекти на данни”

 

          1.1.  Потребители - ползватели на Сайта;

          1.2.  Потребители - отправили запитвания (чрез обаждане на телефон или използване на някоя от    контактните форми на сайта);

          1.3.  Потребители, отправили кореспонденция към “Сентчъри Хоумс” ООД

          1.4.  Клиенти, желаещи да ползват Услуги от “Сентчъри Хоумс” ООД

 

   2.      Информация, която ни предоставяте, като Потребител

 

        2.1. Вие можете да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта, като използвате формите за контакт с “Сентчъри Хоумс” ООД , където ясно обозначаваме задължителните полета за предоставяне на лични данни, без които е невъзможно да предоставим Услугите ни - това са име, телефонен номер, имейл адрес.

      2.2. “Сентчъри Хоумс” ООД съхранява и обработва информация за лични данни постъпила чрез формите за контакт в Сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща.

       2.3. “Сентчъри Хоумс” ООД съхранява и обработва информацията за имейл адрес на Потребителя, постъпила чрез формата за абонамент в Сайта, където Потребителят (Субектът на данни) има възможност да се абонира за получаването на имейл известия (Известяване) за нови и актуализирани обяви (оферти за недвижими имоти), според избрани критерии за търсене.

Потребителят може да прекрати абонамента си, като натисне бутона за прекратяване, който е достъпен във всяко получено електронно съобщение, като се обади на тел. +35962652121 всеки работен ден от 09 до 18 часа или като използва основната форма за контакт с офиса на сайта или на info@ch-eu.com

       2.4. Сайтът дава възможност на Потребителя да запазва избрани обяви (оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти), които е лесно да бъдат разгледани в по-късен момент от страницата "Моят Сентчъри Хоумс”". "Моят Сентчъри Хоумс” е личен за Потребителя. В него Вие можете по всяко време да добавяте или изтривате добавени обяви.

Във връзка с тази функционалност на Сайта,  “Сентчъри Хоумс” ООД съхранява информация за т. нар. Cookies или "бисквитки".

    2.5. Сайтът запазва информация за предишни търсения на Потребителя, както и за вече разглеждани обяви. В тези случаи “Сентчъри Хоумс” ООД използва "бисквитки", за да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на вече направени търсения и разглеждани оферти.

Повече да "бисквитките" можете да прочетете по-долу в "Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

  3.  Цели за събиране, съхраняване и обработване на лични данни на Потребителя-

“Сентчъри Хоумс” ООД използва личните данни на клиентите основно с цел връзка по време на процеса на предоставяне на услугите, които ние предлагаме. Също така, информацията за клиентите се използва за регистрирането им в нашата база данни, където ние съхраняваме техните специфични изисквания и нужди. “Сентчъри Хоумс” ООД използва информацията, за да уведоми клиентите за нови услуги и продукти, които предлагаме:

3.1. Предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги,

3.2.  Сключване на договори за посреднически услуги, а именно:

 • Договор за посредничество да продажба на недвижим имот
 • Договор за посредничество за покупка на недвижим имот
 • Договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот
 • Договор за посредничество за наемане на недвижим имот

3.3  Провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти, оформянето на, както следва:

 • Поръчка - Протокол за оглед на недвижим имот
 • Протокол за предоставяне на информация

3.4. За приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

3.5.  За изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи

 4. Каква лична информация събираме - Както споменахме по-горе, има няколко начина за събиране на информация за клиентите. Клиентите ни предоставят лична информация като име, телефонен номер, e-mail, адрес. Предоставянето на такава информация не е задължително, въпреки това са необходими поне име и телефонен номер. Клиентите могат да дадат информацията като се регистрират в нашия уебсайт, посетят нашия офис, или се свържат с нас по телефона.

Без значение дали кореспонденцията между служителите на “Сентчъри Хоумс” ООД и клиентите се осъществява по телефона или чрез e-mail, ние гарантираме същото ниво на защита на личната информация и съдържанието на получените писма.

4.1. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност,  “Сентчъри Хоумс” ООД събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите и администраторите на  “Сентчъри Хоумс” ООД въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:

4.1.1.при търсене на имот: име, телефон, e-mail

4.1.2.при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем,

4.1.3.при сключване на Договори за посредничество: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

4.1.4.за провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

4.1.5.за документиране на договорни отношения, (чрез сключване на Предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по чл. 19 от ЗЗД, Договори за наем, Договори за гаранция, Депозитни споразумения, Споразумения, различни видове Анекси и др. документи по търговската дейност на “Сентчъри Хоумс” ООД): име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

4.1.6. при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни;

4.1.7.за целите на личен състав и счетоводната дейност: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

5. Срокове за съхранение на информация и лични данни

5.1. Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес - съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас

5.2. Абонаменти за получаване на обяви с избрани критерии - за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

5.3. Бързи търсения и последно разглеждане оферти - до изтриването им от Вас

5.4. "Бисквитки" - до изтриването им от Вас или до 12 месеца от последното ползване на Сайта

5.5. Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) - за период до 1 година.

5.6. Копия на базата данни (Backup) - до 30 дни.

5.7. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща - за срок до 3 години.

5.8. Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в “Сентчъри Хоумс” ООД - до 1 месец от подаването им;

5.9. Договори по дейността, включително Договори за посредничество - до 3 години.

5.10. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.

5.11. При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове - до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

6. Режим на предоставяне на информация

6.1. “Сентчъри Хоумс” ООД не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.

7. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили на “Сентчъри Хоумс” ООД

7.1. Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. “Сентчъри Хоумс” ООД Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате “Сентчъри Хоумс” ООД да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от “Сентчъри Хоумс” ООД, както и да получите достъп за коригиране на Вашите лични данни, да упражните правото си на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.

7.2. В горните случаи трябва да отправите искане чрез основната форма за контакт с офиса на сайта или на info@ch-eu.com

7.3. При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им от “Сентчъри Хоумс” ООД, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това.

8. Защита на личната неприкосновеност на деца

8.1. Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

9. Непрекъснатост на действията, свързани с конфиденциалност и защита на личните данни

9.1. “Сентчъри Хоумс” ООД се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност.

9.2. При необходимост, “Сентчъри Хоумс” ООД може да промени Правилата за защита на личните данни. Ако са направени промени в това изявление, имайте предвид, че може да отнеме до 30 дни, преди да бъдат въведени нови практики за поверителност. В този смисъл всички промени в условията за конфиденциалност и защита на личните данни ще бъдат отразявани в настоящия документ. Проверявайте периодично тази страница, ако искате да наблюдавате промените.

10. Сигурност

10.1. “Сентчъри Хоумс” ООД работи за защита на поверителността и сигурността на цялата информация, която получаваме за Вас в хода на своята дейност, информацията се съхранява на защитени сървъри и сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни, които са преминали съответното обучение и са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

11. Длъжностно лице по защита на личните данни

Въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, можете да отправите към Длъжностното лице по защита на данните на “Сентчъри Хоумс” ООД - адрес: гр. Велико Търново, ул. Рафаел Михайлов №4, на  e-mail: customercare@ch-eu.com

12. НАДЗОРЕН ОРГАН

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете с надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy) на сайта на “Сентчъри Хоумс” ООД - https://ch-eu.com

За да може сайтът на “Сентчъри Хоумс” ООД - https://ch-eu.com

 да работи коректно и да Ви е приятно да работите с него, ние използваме „Бисквитки“.

Чрез бисквитки ние разбираме Вашето местоположение и Ви показваме на начална страница подбрана селекция от имоти и видео от Вашето населено място (ако има такова).

Посещавайки нашия сайт, се отваря поп-ъп, който Ви предупреждава, че използваме бисквитки и ако продължите да използвате уеб сайта, приемаме, че сте съгласни с тази политика.

1.  Какво представляват „бисквитките”

“Бисквитките” или “Cookies” на английски, представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете, които посещавате до компютъра или устройството на посетителя. Ролята на тези малки файлове е да събират информация за използването на сайта от потребителя с цел да бъде разпознаван и да се подобри функционалността на сайта и работата с него. Чрез този тип разпознаване на посетителите, посетил уеб сайта, даденият посетител не може да бъде идентифициран лично. Информацията, която събират бисквитките, най-често включва:

 • адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата;
 • вид на устройството, от което посетителят влиза в сайта; (компютър, мобилен телефон, таблет и др.);
 • вид на операционната система;
 • вид на браузъра;
 • действия, които се предприемат от потребителите - посетени страници, честотата на посещенията на уеб сайта;
 • продължителността на стоене на дадена страница и др.

2. Видове бисквитки, които използваме са задължителни и аналитични.

2.1. Задължителни бисквитки (essential cookies) – необходими са, за да може уеб сайтът коректно да изпълнява функциите си. Благодарение на тези бисквитки Ви показваме например информацията на нашия сайт на Вашия език; да имате възможност да ни пишете на нашия чат; установяване автентичността на нашите потребители и други.

2.2. Аналитични бисквитки – бисквитки от трети страни

Бисквитки на Google Analytics

Използваме този тип бисквитки, за да следим посещаемостта на нашия сайт. Благодарение на тях ние анализираме доколко нашите потребители работят лесно със сайта ни, каква е преобладаващата ни таргет група и колко посещения получаваме на ден. Тези бисквитки не ни дават обща информация за всички посетители, но не ни разкриват Вашите лични данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

2.3. Бисквитки за прецизно таргетиране – рекламни партньори

Facebook и Google

Използваме тези бисквитки, защото ни дават информация за това как сте използвали нашия сайт и да могат да бъдат задействани наши реклами, според съдържанието, което сте разглеждали. Те не съхраняват Вашите лични данни.

2.4. Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies)

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите Интернет страници. Използваме тези бисквитки например:

 • за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги/;
 • за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени страници, гласуването при коментарите).

2.5. Рекламни бисквитки

Използваме тези бисквитки например:

 • за да получим информация за начина, по който използвате нашите Интернет страници, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;
 • за да определим кои са най-популярните части от нашите Сайтове;
 • за да следим използването на нашите услуги и нашите Сайтове (честота и време);
 • за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашите Сайтове;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашите Сайтове и нас самите да може да бъде подобрено.

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашите Сайтове, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

2.6. Сесийни бисквитки

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се логвате. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);
 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни;
 • за да пазим отговорите на веднъж попълнена анкетна форма (и да не се налага да попълвате многократно анкетната форма).

2.7. Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук

Уеб услуги, които използваме:

Google Analytics и Google Adwords:

Уеб услуги, предлагана от Google, Inc ("Google").

Този уебсайт използва уеб услугите на Google Analytics и Google Adwords.

Двете платформи за уеб услуги функционират чрез файлове наречени „бисквитки“. Можете да настроите браузъра си, за да предотвратите записа на бисквитки. Моля, имайте предвид, че ако настроите сайта си да не събира и изпраща бисквитки, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Google Analytics се използва за съставяне на статистически данни за посетители на нашия сайт.

Google AdWords (можете да промените настройките си и да не Ви бъдат показвани реклами от тук!) ни предоставя услуги за ремаркетинг и поведенческо насочване.

През последните месеци от Google предприеха значителни мерки, за да осигурят сигурност при оперирането с ЛД съгласно GDPR, за да продължим да използваме платформата съгласно новите правила, които се въвеждат от 25.05.2018 г. Според Споразумението за Европейското икономическо пространство, Google предприе редица мерки, за да отговори на влизащата в сила директива.

Facebook и Instagram

Този сайт използва Pixel и „бисквитки“, свързан към социалната мрежа facebook.com и Instagram. Двете платформи са собственост на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Когато влезете през Фейсбук в нашия сайт, той отразява тази активност и ни дава статистически данни за посещенията от двете платформи на нашия сайт. Използваме Facebook & Instagram ремаркетинг, за да Ви показваме наши реклами на продукти, които сте разглеждали на този сайт. При влизане от нашия сайт към двете платформи може да Ви бъде изискано да влезете в профила си, ако не сте го направили автоматично. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност, ако по някакъв начин зловредна програма разчете и открадне паролата Ви за социалните мрежи. Уверете се, че посещавате платформата на социалната мрежа, а не някой зловреден сайт. Чрез влизането Ви в социалната платформа ни информира, че сте посетили нашата страница или уеб сайт. За да защитите правата си при използване на една от двете или и двете платформи, се обърнете към Facebook Inc.

2.8. Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашите Сайтове да функционират правилно, включително и за функциите „вход“ и „плейбек“.Повече за това можете да научите ТУК

2.9. Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.

2.10. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Моля, да имате предвид, че ако “бисквитките“ са деактивирани, може да се засегнат определени функционалности на Сайта.

За контакти:

Ако имате някакви въпроси по отношение на Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy), пишете ни на e-mail: customercare@ch-eu.com

Дата на публикуване: 25.02.2019

 

Потребител: Гост
» Вход » Регистрация

» 32 НАМАЛЕНА ЦЕНА
Готова за живеене двуетажна къща в центъра на добре уреденото село Поликраище, само на 10 мин. от Велико Търново
Къща € 70 000
Локация: Горна Оряховица

» ПОД НАЕМ
Напълно обзаведен, газифициран апартамент с две спални в центъра на град Велико Търново
Апартамент € 511
Локация: Велико Търново
Политика за поверителност  |  Условия за ползване  |  Общи условия
© 2024 ch-eu.com. Всички права запазени.